X

Protokół z Nagoi

Protokół z Nagoi ma na celu wdrożenie sprawiedliwego i równego podziału korzyści wynikających z wykorzystania zasobów genetycznych, przyczyniając się do zachowania i zrównoważonego użytkowania bioróżnorodności. 

Provital jest pierwszym na świecie dostawcą surowców kosmetycznych, który otrzymał Międzynarodowe Świadectwo Zgodności IRCC w Access and Benefit-Sharing Clearing-House (ABSCH), czyli oficjalny certyfikat potwierdzający, że firma spełnia wymogi Protokołu z Nagoi.

Poznaj korzyści płynące z Protokołu z Nagoi w filmie:

Więcej informacji o Protokole z Nagoi oraz Access and Benefit-Sharing Clearing-House można znaleźć na stronacj ABSCH oraz CBD.