X

Artistas Diversos

Artistas diversos to projekt wspierający społeczno-zawodową integrację osób niepełnosprawnych poprzez sztukę. Przedstawia on światu ekspresję artystyczną ludzi z różnymi upośledzeniami, podkreślając wartość ich pracy, podobnie jak robili to Beethoven, Goya, Van Gogh, Frida Kahlo, Cervantes, Mozart, Helen Keller i inni. Projekt stanowi punkt wyjścia do poprawy jakości życia artystów.

PROVITAL jest jednym z patronów tej grupy artystów.

www.artistasdiversos.org