X

Karta Różnorodności

Karta Różnorodności to dobrowolna umowa, podpisywana przez firmy i organizacje prywatne lub publiczne na podstawie unijnej dyrektywy przeciwko dyskryminacji.  

 

PROVITAL podpisał Kartę w listopadzie 2009, co potwierdza gotowość firmy do współpracy w następujących, podstawowych aspektach:


Równe szanse, poszanowanie różnorodności.• Integracja ludzi o różnym profilu, pochodzeniu, płci, orientacji seksualnej, rasie, narodowości, religii, przekonaniach i opiniach, wieku, niepełnosprawności oraz jakimkolwiek innym stanie osobistym lub społecznym.


• Wiedza o korzyściach różnorodności kulturowej, demograficznej i społecznej w organizacji.


• Aplikacja skutecznych polityk włączenia.


• Komunikacja umowy wśród wspólników, dostawców, klientów i innych jednostek społecznych.PROVITAL, wraz z podpisaniem dokumentu, zobowiązał się do opracowania polityki włączenia socjalnego, sprzyjającej społecznie zrównoważonemu środowisku naszej działalności biznesowej. 


PROVITAL podpisał umowę jako partner współpracujący z Kartą Różnorodności.


Promocja różnorodności przez PROVITAL ujęta jest także w dokumencie “Zarządzanie Różnorodnością”, który wchodzi w skład Pakietu Powitalnego w firmie.Więcej informacji: www.diversity-charter.org