X

Zrównoważony rozwój i Korporacyjna Odpowiedzialność Społeczna

Korporacyjna Odpowiedzialność Społeczna i Zrównoważony Rozwój (CSR+S) to dobrowolny i aktywny wkład PROVITAL w poprawę jakości środowiska, społeczeństwa i produktywności.

Naszymi punktami odniesienia są:

• Umowa Światowa ONZ (Zrównoważony Rozwój).
• Regulacja ABS i Protokół z Nagoi.
• Wytyczne Global Reporting Initiative (GRI).
• Międzynarodowa Organizacja Pracy (ILO).
• ISO 26000: Przewodnik Odpowiedzialności Społecznej.

Raport Korporacyjnej Odpowiedzialności Społecznej (CSR) uznajemy za strategiczny dokument PROVITAL, który ustanawia nasz kompromis z naturą oraz potwierdza fakt, że zrównoważony rozwój jest źródłem nowego rodzaju innowacji technologicznej i wzrostu.

W raporcie przedstawiamy nasze działania na rzecz poprawy warunków społecznych, zawodowych, środowiskowych i ekonomicznych. Jest on narzędziem komunikacji ze wszystkimi interesariuszami PROVITAL:

  • Klientami
  • Dystrybutorami
  • Dostawcami
  • Społeczeństwem i instytucjami
  • Pracownikami

"Naszym celem jest zapewnienie, że bieżące potrzeby zaspokajane są bez narażania na szwank potrzeb przyszłych pokoleń"