X

3 Konkurs Sztuki Provital Group

Skarby natury to materiały, które wykorzystujemy w Provital Group do osiągnięcia wewnętrznego piękna ciała i jego wyczuwania przez skórę. Od niewidzialnego do widzialnego, natura i piękno tworzą istotę naszych produktów.

Ujawnianiem piękna rzeczy zajmują się również artyści z dużą wrażliwością i talentem.

Gromadząc ekspresję artystów niepełnosprawnych akceptujemy nowe punkty widzenia, zrodzone z różnorodności, docierające do naszego środowiska i wszczepiające kreatywność w nasze życia. Jest to także wkład w społeczną i zawodową integrację tych artystów.

Zobowiązanie do zarządzania różnorodnością i wspierania niepełnosprawności jest częścią kultury korporacyjnej Provital Group, w ramach której współpracujemy z platformą Artistas Diversos.

 
Provital Group Artistas Divers@s Ajuntament Barberá del Vallès